Ing. arch. Gabriel Müller

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Nabízené služby

  • Zpracování projektové dokumentace (novostavby, rekonstrukce, přístavby a vestavby podkroví stávajících objektů, rodinných domů a bytových staveb)
  • Studie
  • Projektová dokumentace pro ohlášení
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Výkon stavebně-technického dozoru v průběhu výstavby až po kolaudaci objektuCNW:Counter