Ing. arch. Gabriel Müller

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Galerie

Realizace některých staveb v Kolovratech

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice

Objekt před rekonstrukcí
Studie pohledu
Objekt po rekonstrukci

Rekonstrukce rodinného domu paní Marie Rottrové

Objekt před rekonstrukcí
Objekt po rekonstrukci

Rekonstrukce interiéru kulturního sálu "U Boudů"

Interiér před rekonstrukcí
Interiér po rekonstrukci
Interiér po rekonstrukci - pohled na jeviště
Interiér po rekonstrukci - pohled na vstupní část

Rekonstrukce podkroví a úprava fasády - 4bj, lokalita Cihelna

Ukázka projektové dokumentace
Objekt po rekonstrukci

Návrh a realizace úpravy fasády domu s pečovatelskou službou

Úprava fasády a lodžií
Úprava fasády a zastřešení vstupu

Vestavba podkroví a úprava fasády objektu u tenisových kurtů

Vestavba podkroví a úprava fasády objektu u tenisových kurtů

Návrh a realizace bazénu a terénních úprav - rodinný dům Tuřice

Návrh a realizace bazénu a terénních úprav - rodinný dům Tuřice

CNW:Counter