Ing. arch. Gabriel Müller

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Profesní životopis

Studium
1956 - 1960 Střední průmyslová škola stavební Bardějov
1960 - 1966 Fakulta architektury a pozemního stavitelství, Slovenská vysoká škola Technická, Bratislava
Odborná praxe
1967 - 1975 Útvar hlavního architekta a odbor výstavby ONV Poprad
1975 - 1979 Kovoprojekta Bratislava, středisko Poprad – vedoucí projektant
1979 - 1982 CADAT Setif – Alžírsko, Architekt senior a Chef d'équipe – hlavní projektant urbanistiky a projektování občanských a bytových staveb
1982 - 1991 Kovoprojekta Bratislava, středisko Poprad – vedoucí projekt. střediska
1991 - 1998 Založení a provoz soukromé stavební firmy – realizace novostaveb a rekonstrukce občanských a průmyslových staveb
1999 - současnost Projektová činnost a zajišťování stavebně–technického a autorského dozoru (novostavby a rekonstrukce)

Autorizace v oboru pozemní stavby (ČKAIT)

CNW:Counter